Dyslexie

Kandidaten met dyslexie, die moeite hebben het theorie-examen in haar reguliere vorm af te leggen, kunnen bij de ESPO een aangepaste afname aanvragen.

Een dergelijke aanvraag moet uiterlijk vier weken vóór het betreffende examen, per e-mail of per brief worden ingediend en vergezeld te worden van een, door een deskundige uitgegeven, officiële dyslexieverklaring. Tevens dient aangegeven te worden welke van de hieronder genoemde maatregelen nodig zijn.

Afhankelijk van de mate, de ernst en het soort dyslexie kunnen de onderstaande maatregelen genomen worden.

Verlenging van de examentijd

De examentijd per examenonderdeel kan met 15 minuten worden verlengd tot een maximum van 30 minuten per examenmoment. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het vooraf overleggen van een officiële dyslexieverklaring is wel een vereiste. Dit kan ook digitaal, neem hiervoor contact op met de ESPO.

Auditieve ondersteuning middels een voorleesexamen

Een voorleesexamen is inhoudelijk gelijk aan het reguliere examen. De examinator leest langzaam en duidelijk de vraag voor met de daarbij behorende antwoorden. Hierna krijgt de kandidaat de gelegenheid om zijn of haar antwoord op het antwoordformulier aan te kruisen.

De aanvullende kosten bedragen € 75,00 per 20 vragen.

Een voorleesexamen/mondeling examen vindt plaats in een aparte ruimte op de zelfde dag, locatie en tijd als de reguliere examens en wordt door twee examinatoren afgenomen.

Auditieve ondersteuning middels een mondeling examen

Een mondeling examen bestaat uit open vragen waarvan de onderwerpen ongeveer gelijk zijn aan het reguliere examen. De examinator stelt een vraag en de kandidaat krijgt de gelegenheid om deze te beantwoorden. Het cijfer van beide examinatoren wordt gemiddeld en vormt het definitieve eindcijfer.

De aanvullende kosten bedragen:

  • € 150,00 voor een examen van 30 minuten.
  • € 250,00 voor een examen van 60 minuten.
 

Startpagina

Beeldmerk

Contact

Downloads

Dyslexie

Missie en Visie

Partners

Privacyverklaring

Reanimatie/AED

Vrijstellingen

Examens

Lymfetherapie

Massage

Massagetherapie

Sportmassage

Sporttherapie

Stoelmassage

Leefstijlcoach

Wellnessmassage

Inschrijfformulier

Winkel

Winkelmandje

Examentraining

Inloggen

Registreren

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren