Missie en Visie

Onze visie: waar gaan wij voor

De ESPO wil een moderne examenorganisatie zijn, een organisatie die met haar tijd meegaat, altijd gaat voor innovatie en zich profileert vanuit haar kwaliteiten.

De ESPO wil (concreet):

 • de door de jaren heen continu geïnventariseerde verwachtingen en oordelen van cliënten combineren met ontwikkelingen in de maatschappij en in de branche om te komen tot een evenwichtig hoogstaand examenproduct;
 • dat een ESPO-diploma in hoog aanzien staat en uitsluitend wordt uitgereikt aan deskundigen, die up-to-date en volgens de nieuwste inzichten zijn opgeleid;
 • op zeer korte termijn werken met het nieuwe examenprotocol en de nieuwe examencriteria zoals die door onze organisatie zijn neergezet: duidelijk, helder en objectief;
 • werken aan vergroting van haar naamsbekendheid en een toonaangevende examenstichting in Nederland zijn en blijven.

Onze missie: waar staan wij voor

De ESPO staat voor het bevorderen en (waar)borgen van de kwaliteit van de diverse perimedische opleidingen én voor het kwaliteitsniveau van de cursisten van deze opleidingen in Nederland.

Theus van Vliet

Theus van Vliet, voorzitter

De ESPO is een innovatieve, onderscheidende examenorganisatie binnen de perimedische branche. Onze stichting wil een belangrijke rol spelen in de erkenning van de perimedische beroepsgroep in Nederland. Wij willen zowel erkenning door de perimedische branche (specifiek) als door de samenleving in zijn algemeenheid.

De ESPO stelt zich ten doel een betrouwbare, objectieve, betrokken en klantgerichte examenorganisatie te zijn op het gebied van diverse perimedische vakgebieden, zoals o.a. sportmassage, massage, wellnessmassage, massagetherapie, sporttherapie, lymfetherapie en stoelmassage.

Binnen onze examenstichting en onze examentrajecten spelen ontwikkelingen in de samenleving, in het bijzonder in de (para)medische en perimedische branche, én de behoefte vanuit de (perimedische) opleidingsinstituten een belangrijke rol.

Als ESPO staan wij wat onze examenproducten betreft voor een constante verbetering van kwaliteit. Onze belangrijkste doelstelling is daarom: 'Kwaliteit in Beweging' en ons motto: 'Ever Change a Winning Team'.

Een concrete uitwerking van onze missie

De ESPO waarborgt de kwaliteit van de diverse opleidingstrajecten en haar cursisten door:

 • duidelijke exameneisen te formuleren voor opleidingsinstituten en cursisten;
 • de inhoudelijke kwaliteit van de diverse perimedische opleidingen te bevorderen;
 • heldere examencriteria op te stellen voor de opleidingsinstituten en kandidaten.

Het behalen van een ESPO-diploma is een bewijs te hebben voldaan aan de (kwaliteits)-eisen van het betreffende opleidingstraject. Het behaalde diploma staat voor een hoog opleidingsniveau.

De ESPO bevordert en waarborgt de kwaliteit van de opleidingsinstituten en de gediplomeerde kandidaten door:

 • het verzorgen van docententrainingen;
 • het samenwerken met opleidingsinstituten als kwaliteitspartner;
 • het registreren van na- en bijscholingen voor gediplomeerden én van door de ESPO geaccrediteerde kwaliteitspartners middels het Perimedisch Kwaliteitsregister;
 • registratie van samenwerking met diverse brancheverenigingen en aan de branche gelieerde organisaties.

De betrouwbaarheid en objectiviteit van de ESPO komt tot uiting in:

 • het zorgvuldig omgaan met de persoonlijke gegevens van de kwaliteitspartners en de examenkandidaten;
 • het zorgvuldig organiseren van diverse examentrajecten, zodat de kandidaat op een prettige manier zijn kennis en vaardigheden kan laten toetsen;
 • het afnemen van zorgvuldig op het betreffende opleidingstraject afgestemde en georganiseerde theorie-examens, volgens vooraf samengestelde criteria.

De klantgerichtheid en betrokkenheid van de ESPO komt tot uiting in:

 • het onderhouden van goede contacten met examenkandidaten;
 • het aanbieden van afwijkende examenprocedures voor examenkandidaten met bijvoorbeeld dyslexie of andere visuele, lichamelijke of emotionele beperkingen;
 • het onderhouden van goede contacten met kennisaanbieders en kwaliteitspartners;
 • het onderhouden van goede contacten met brancheorganisaties en met andere, aan de branche gelieerde, organisaties.

De ESPO waarborgt en verbetert de kwaliteit van de diverse examentrajecten door:

 • het hanteren van een zorgvuldig opgesteld examenreglement;
 • de inzet van competente examencommissies;
 • regelmatige evaluaties van de diverse examenmomenten;
 • het verplicht volgen van jaarlijkse trainingen door examinatoren en beoordelaars;
 • het jaarlijks voldoen aan een specifiek competentieprofiel door examinatoren en beoordelaars.

De ESPO toont haar vermogen tot innovatie door:

 • het regelmatig screenen van de inhoudelijke onderdelen en eisen van de diverse opleidingstrajecten, een screening op de laatste wetenschappelijke evidentie;
 • het opleiden van moderne, up-to-date opgeleide en gediplomeerde perimedische hulpverleners.
 

Startpagina

Beeldmerk

Contact

Downloads

Dyslexie

Missie en Visie

Partners

Privacyverklaring

Reanimatie/AED

Vrijstellingen

Examens

Lymfetherapie

Massage

Massagetherapie

Sportmassage

Sporttherapie

Stoelmassage

Leefstijlcoach

Wellnessmassage

Inschrijfformulier

Winkel

Winkelmandje

Examentraining

Inloggen

Registreren

Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees voor meer informatie onze Privacyverklaring. Accepteren